Reportáž patří také k mým oblíbeným kategoriím. Skvělé na reportážní fotografii je nezúčastnětnost fotografa. Odehrává se kolem vás nějaký příběh, který svým pohledem zachycujete a zprostředkováváte ho dále. Tento typ fotografie má však velkou moc, a to doslova. Fotograf totiž téměř vždy nějakým způsobem pokřiví realitu podle toho, jak onen děj vnímá on sám. A jelikož tento děj je poté distribuován “posluchačům”, ti poté přejímají již pokřivenou realitu od tvůrce snímku. Být objektivním reportážním fotografem je tedy velmi těžké - až nemožné. Vždy vás něco pozitivně či negativně ovlivňuje, vždy máte k něčemu blíže a k něčemu dále. Osobně si ale myslím, že právě tohle je na reportáži zajímavé. V každé fotce je znázorněn názor či myšlenka autora na danou věc - podstatné je ji tam najít. Přejít na galerii.

- Pavel Dostál -